top of page

Tietosuojaseloste

JÄSENREKISTERIÄ KOSKEVA TIETOSUOJASELOSTE (lyhyt versio)

REKISTERINPITÄJÄ
Oulun Voimistelijat ry

REKISTERIASIOITA HOITAA Toiminnanjohtaja Eeva Juola,  Oulun Voimistelijat ry, Kirkkokatu 56 D 38, 90120 Oulu,
puh 08 379263

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteriä käytetään Oulun Voimistelijat ry:n ja sen palveluiden käyttäjän välisen asiakassuhteen hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon, tiedottamiseen ja markkinointiin sekä asiakkaan yksilöintiin palvelutapahtumassa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on palveluun antanut. Lisäksi rekisteriin tulee tiedot asiakastapahtumista.

TIETOLÄHTEET
Henkilön perustiedot saadaan asiakkaalta itseltään. He antavat ne käyttäessään Oulun Voimistelijoiden ilmoittautumisjärjestelmää.

TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Asiakkaiden maksutapahtumista luovutetaan tietoja vain Oulun Voimistelijat ry:n taloushallinnon järjestelmään. Rekisteröityjen perustietoja käytetään Oulun Voimistelijat ry:n omaan tiedottamiseen ja markkinointiin.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteri sijaitsee Suomisportti- ja Hoika- järjestelmissä. Pääsy tietokantaan on rajattu rekisterin ja järjestelmän ylläpidosta vastaaviin henkilöihin. Heidän käyttöoikeutensa on henkilökohtainen. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilön perustiedot säilytetään toistaiseksi tai kunnes henkilö itse haluaa ne poistettavaksi. Asiakastapahtumatiedot säilytetään kirjanpitolain mukaisesti. 

bottom of page