top of page
506A0263-2-Enhanced-NR.jpg

VALMENNUSLINJAUS

ONV:llä valmentajien toimintaa ohjaa yhteisten arvojen ja toimintatapojen lisäksi myös valmennuslinjaus. Valmennuslinjaus käsittelee valmennukseen liittyviä eri osa-alueita, joiden avulla tuotamme vastuullista voimistelua kaikille kilpalajien voimistelijoille iästä riippumatta. Osa-alueita ovat esimerkiksi valmennustoiminnan tavoitteet, valmentajien roolit ja tehtävät, pelisäännöt, testaaminen, joukkueiden kokoonpanojen luonti, sekä loma-ajat harjoittelusta. Valmennuslinjauksen tavoitteena on antaa valmentajille selkeät työtehtävät ja toimintamallit omaan valmennustyöhön, sekä yhtenäistää ja tasa-arvoistaa voimistelijoiden saamaa valmennusta ikäkauteen ja valmennustiimiin katsomatta.
 
Tällä nettisivulla on avattu huoltajille oleellisimmat valmennuslinjauksen osa-alueet.
Nimetön malli (1).png
VOIMISTELULIITTO

Oulun Voimistelijat on Suomen Voimisteluliiton jäsen ja täten toimintaamme ohjaa omien arvojen lisäksi Voimisteluliiton arvot, tavoitteet, eettiset periaatteet sekä lasten voimistelun linjaus.

 

‘’Voimisteluliiton tavoitteena on vaalia puhdasta urheilua sekä taata kaikille jäsenilleen oikeus reiluun ja tasavertaiseen urheiluun.

Vastuullisessa voimistelussa jokaisella toiminnassa mukana olevalla on turvallinen, positiivinen ja oppimista tukeva ympäristö, jossa onnistutaan, menestytään ja koetaan elämyksiä yhdessä tehden.’’
 

LOMA-AJAT
Määritellyillä lomakausilla haluamme tukea urheilijoiden palautumista niin fyysisesti kuin myös psyykkisesti, sekä antaa perheille mahdollisuuden lomailuun.

 

Kilpalajien loma-ajat

PÄÄSIÄINEN, VAPPU 1.5. & ITSENÄISYYSPÄIVÄ 6.12.

Loma-aika harjoituksista.

KESÄ

Kesäkaudella pyrimme tukemaan nuorten urheilijoiden monipuolista ja omaehtoista liikkumista, sekä annamme urheilijoille myös rauhan lomailla. Kaikille alaikäisille urheilijoille on annettava määritelty loma ohjatuista treeneistä, jonka kesto on vähimmillään alle 12v urheilijoilla 3 viikkoa ja yli 12v urheilijoilla 2 viikkoa. Loma-ajalla voi ohjeistaa tekemään omatoimisia treenejä kohtuullisessa määrin muistaen myös urheilijan kokonaisvaltaisen palautumisen harjoittelusta.

 

KOULUJEN LOMA-AJAT

Talviloma vko 10 & syysloma vko 43

Loman alkaessa treenit pyörivät lomaa edeltävän viikon perjantaihin saakka, jonka jälkeen jäädään lomalle. Treeneihin palataan aikaisintaan lomaviikon viimeisenä sunnuntaina. 

 

JOULU

Haluamme rauhoittaa joulun ajan palautumiselle ja vapaalle olemiselle ja tekemiselle. Jouluna treeneistä jäädään lomalle viimeistään 20.12. ja treeneihin palataan aikaisintaan 3.1.

Poikkeuksia loma-aikoihin voi tuoda tilanne, jolloin esim. joukkueella on kisakausi käynnissä. Tällöin lomapäivistä tulee keskustella etukäteen lajivastaavan, valmennustiimin sekä vanhempien kanssa.

IMG_7169_edited_edited.jpg

SILVIA1.jpg

HARJOITUSMÄÄRIIN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ

Kaupungilta saatujen salivuorojen määrä vaikuttaa kokonaisharjoittelumääriin.

 

Salivuorot pyritään jakamaan linjausten ja tasapuolisuuden mukaan niin hyvin kuin mahdollista.


Mattovuorot jaetaan sarja- ja ikätasoperustein. 

Kilpa-aerobicin edustaja neuvottelee kaupungin kanssa parketin sijoittamisen kesäisin. Tällöin parkettivuorot jaetaan sarja- ja ikätasoperustein. 


Tiimiharjoittelua toteutetaan aktiivisesti niin oman tiimin kesken kuin myös tiimirajojen yli. Kesäisin suositaan yhdessä harjoittelua.


Harjoittelussa huomioidaan  jaksotus: kevyellä viikolla myös harjoitusmäärä voi olla pienempi, erityisesti jos harjoitellaan yli 4x / vk.


Jos harjoitusmäärät ovat 5x / vk tai yli, joukkueen harjoituspäivä tulee olemaan myös lauantai. Valmentaja sopii ennakkoon joukkueiden vapaat viikonloput kaudelle, joita tulee tällöin olla vähintään 1–2 kpl ennen kisakauden päättymistä.


8–10-vuotiailla ja sitä vanhemmilla voi olla lajiharjoittelun lisäksi oheisharjoitus. Valmentajat huomioivat harjoitusten määrän kasvattamisen progressiivisesti.

Harjoitusmäärät on avattu kilpalajien omilla sivuilla voimistelijan polkujen yhteydessä.

TESTAAMINEN

Testaaminen on valmentajan työkalu, jolla voidaan seurata harjoitussuunnitelman toimivuutta käytännössä tietyllä aikavälillä. Testaustilanteen ilmapiiri pidetään kannustavana.

TESTITILANNE

Positiivisia kokemuksia

Testaaminen tehdään aina suunnitelmallisesti ikätasolle sopivalla tavalla ja niin, että ne kannustavat jatkamaan harjoittelua. Testitilanteet eivät ole kilpailutilanteita voimistelijoiden välillä, vaan jokainen pyrkii omaan parhaaseen suoritukseensa.  

Kannustetaan jokaista!

TESTIT TYÖN TUKENA

Pitkäjänteistä tekemistä

Testaamista suoritetaan vain tarpeeseen eli testataan oleellisia asioita, joita halutaan seurata ja kehittää. Testituloksia hyödynnetään suunnitelmallisesti tulevassa harjoittelussa, jottei testata vain testaamisen iloksi. Testien sisällöt ja ajankohdat sijoitetaan ajoissa vuosi- ja kausisuunnitelmiin, jotta testaus tapahtuu oikeina ajankohtina, eikä esimerkiksi kesken kisakauden.

TESTIMENETELMÄT

Ikätasolle sopivaan tapaan

Testausta voidaan suorittaa muun muassa fysiikkatesteillä kuten Kasva urheilijaksi -testeillä ja Move-mittauksilla, sekä lajinomaisilla testeillä kuten Voimisteluliiton lajikohtaisilla Merkkijärjestelmän eri tasoilla, sekä liikkuvuustesteillä. Testimenetelminä toimii myös kontrollikuvat ja -videot, joita pystytään hyödyntämään arkisissa treenitilanteissa. 

TESTIN PURKU

Kannustava oppimistilanne

Testin purkaminen yhdessä valmentajan kanssa tukee voimistelijan kehittymistä tuloksista huolimatta.

Joukkuekokoonpanojen muodostaminen ei perustu yksittäisiin testeihin tai testipäiviin vaan kokonaiskuvaan ja pidemmän ajan kehityksen, taitojen ja motivaation seurantaan.

IMG_6855.JPG

ONV Darla Stars_506A0155.jpg

bottom of page